szekszard_.png
MEGHÍVÓ
 
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa
2020. augusztus 14-én (pénteken) tartandó rendes ülésére
 
Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal – Házasságkötő terem
Ideje:   08 óra 00 perc
 
Napirend:
 
Zárt ülés:
 
 1. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde intézményvezetői pályázatának elbírálása
  (19. számú előterjesztés)
  Előterjesztő: Zaják Rita Andrea elnök
  Meghívott: Molnárné Lovász Andrea pályázó
 
Nyilvános ülés:
 
 1. A veszélyhelyzetben hozott elnöki döntések jóváhagyása
  (20. számú előterjesztés)
  Előterjesztő: Zaják Rita Andrea elnök
 
 1. Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2020. évi költségvetésének 3. módosítása
  (18. számú előterjesztés) - (1. melléklet)
  Előterjesztő: Zaják Rita Andrea elnök
 
 1. A TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása című pályázattal összefüggő támogatási szerződés módosítása
  (21. számú előterjesztés) - (1.melléklet)
  Előterjesztő: Zaják Rita Andrea elnök
 
 1. Beszámoló a 2020. év I. félévében elfogadott határozatok végrehajtásáról
  (22. számú előterjesztés)
  Előterjesztő: Zaják Rita Andrea elnök
 
 1. Egyebek
 
Szekszárd, 2020. augusztus 7.
 
 
Zaják Rita Andrea
Társulási Tanács elnöke