Szám: VI/B. 66-2/2018.MEGHÍVÓ


Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa
2018. március 26-án (hétfőn) tartandó üléséreHelye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal – Műszaki Tárgyaló
Ideje: 11 óra 00 perc


Napirend:

1.   „Megbízási szerződés a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosító számú „Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása” című projekt keretében a Szekszárd, Kadarka u. 110. 398/7 hrsz-on mini bölcsőde építési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri munkák elvégzésére” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(9. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök

2.  A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde és Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása
(10. számú előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök 

3.  Egyebek


Szekszárd, 2018. március 21.

 

Ács Rezső 
Társulási Tanács elnöke