Szám: VI/B. 183-3/2017.

MEGHÍVÓ

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa
2017. június 29-én (csütörtökön) tartandó rendes ülésére


Helye:  Babits Mihály Kulturális Központ Remete terem   (Szekszárd, Szent István tér 10.)
Ideje:   10 óra 30 perc


Napirend:

1.    Javaslat a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2017. évi költségvetésének módosítására
(14. számú előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök


Szekszárd, 2017. június 22.

 

Ács Rezső
Társulási Tanács elnöke

További napirendi pont javaslatok:

A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Napközbeni Gyermekfelügyelet 2017/2018. nevelési évi csoportjai
(13. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök

Építési tevékenységre vonatkozóan közbeszerzési eljárás lefolytatása a TOP-6.2.1-15-2016-00002 azonosítószámú, „Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása” című pályázat vonatkozásában 
(15. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök

A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Napközbeni Gyermekfelügyelet alapító okiratának módosítása
(16. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök

Javaslat Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2017. évi Közbeszerzési Tervére 
(17. számú előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök