szekszard_.png
MEGHÍVÓ
 
A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás
 Társulási Tanácsának rendkívüli ülésére
 
Helye:  Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala – Házasságkötő terem
             (Szekszárd, Béla király tér 8.)
Ideje: 2023. május 11. (csütörtök) 10 óra
Rendkívüli ülés indoka: Az előterjesztésekben szereplő határidős döntések meghozatala
 
Napirend
 
1. napirendi pont:
Javaslat eszköz használatba vételére vonatkozó megállapodás megkötésével kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
2. napirendi pont:
Javaslat a Dél-Balatoni és Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorciumának 2023. március 27. napi ülésén hozott határozatokkal kapcsolatos döntés meghozatalára
(11. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
Meghívott: Madarász András vezérigazgató
 
A Társulási Tanács ülésére tisztelettel meghívom.
 
Megjelenésére feltétlenül számítok!
 
Szekszárd, 2023. május 8.
 
                                                                                                               Bomba Gábor László s.k.
                                                                                                                            elnök
A kiadmány hiteléül:
 
 
 
        dr. Holczer Mónika
       igazgatóságvezető