szekszard_.png
MEGHÍVÓ
 
A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás
 Társulási Tanácsának rendes ülésére
 
Helye:  Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala – Díszterem
             (Szekszárd, Béla király tér 8.)
Ideje: 2023. február 27. (hétfő) 10 óra 15 perc
 
Napirend
 
1. napirendi pont:
Javaslat a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyásával kapcsolatban
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Szántóné Karl Rita osztályvezető
 
2. napirendi pont:
Javaslat a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2023. évi költségvetésének elfogadásával kapcsolatban
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Szántóné Karl Rita osztályvezető
 
3. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési tervével kapcsolatos döntés meghozására
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
4. napirendi pont:
Javaslat az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására (Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás) beszerzési tervével kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
 
5. napirendi pont:
Javaslat az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására (Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás) közbeszerzési tervével kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
 
6. napirendi pont:
Javaslat az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására (Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás) Társulási Tanácsa 2023. évi munkatervének elfogadására
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
 
7. napirendi pont:
Javaslat az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására (Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás) társulási megállapodásának módosítására
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
 
8. napirendi pont:
Javaslat az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására (Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás) Társulás Társulási Tanácsa határozatainak végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására, valamint tájékoztatás a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
 
9. napirendi pont:
Javaslat eszközhasználati megállapodással kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
 
A Társulási Tanács ülésére tisztelettel meghívom.
 
Megjelenésére feltétlenül számítok!
 
Szekszárd, 2023. február 20.
 
                                                                                                               Bomba Gábor László s.k.
                                                                                                                            elnök
A kiadmány hiteléül:
 
 
 
        dr. Holczer Mónika
       igazgatóságvezető