MEGHÍVÓ

 A CIKÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
RENDES ÜLÉSÉRE

 

Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Díszterme (Szekszárd, Béla király tér 8.)
Ideje: 2018. december 20. (csütörtök) 8 óra

 

Napirendi javaslat:

 

1.Javaslat a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2018. évi költségvetésének módosítására
(írásbeli előterjesztés – később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács Elnöke
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

 

2. Döntés a „Re-kom 2000” kötvénnyel kapcsolatos intézkedésekről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács elnöke
Előadó: Dr. Fenyőházi Elemér, a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetője

 

3. A Re-Kom Nkft. ügyvezetőjének megválasztása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács elnöke

 

4. Egyebek

 

 

Szekszárd, 2018. december 14.