MEGHÍVÓ


A CIKÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK 
RENDES ÜLÉSÉREHelye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Díszterme (Szekszárd, Béla király tér 8.)
Ideje: 2018. május 29. (kedd) 8 óra 30 perc 


Napirendi javaslat:


1. Javaslat a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2017. évi zárszámadásának elfogadására 
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács elnöke
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

2. Javaslat a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2018. évi költségvetésének módosítására
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács Elnöke
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

3. Könyvvizsgálói jelentés a Re-Kom Nonprofit Kft. működéséről
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső Társulási Tanács Elnöke
Előadó: Faddi László, a Re-Kom Nonprofit Kft. könyvvizsgálója

4. Javaslat a Re-Kom Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának és mérlegének elfogadására
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső Társulási Tanács Elnöke
Előadó: Dr. Fenyőházi Elemér, a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetője

5. Javaslat a Re-Kom Nonprofit Kft. 2018. évi  üzleti tervének elfogadására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács elnöke
Előadó: Dr. Fenyőházi Elemér, a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetője

6. Ellenőrzési jelentés a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás tekintetében 2017. évben lezajlott ellenőrzésekről
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács elnöke
Előadó: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető, folyamatellenőr

7. Komló Város Polgármesterének tájékoztatás-kérése az eszközhasználati díj felfüggesztésével kapcsolatban
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács Elnöke
Előadó: Dr. Fenyőházi Elemér, a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetője

8. Egyebek
 

 

Szekszárd, 2018. május 24.