Iktatószám: IV/B/116-5/2017.

MEGHÍVÓ

A CIKÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK 
RENDES ÜLÉSÉREHelye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Díszterme (Szekszárd, Béla király tér 8.)

Ideje: 2017. november 9. (csütörtök) 8 óra 


Napirendi javaslat:

1. Tájékoztató a Re-Kom Nonprofit Kft. gazdasági és jogi helyzetéről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke
Előadó: Tölgyesi Balázs, a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetője 

2. Döntés az OTP kötvénnyel kapcsolatos teendőkről 
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke
Előadó: Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke

3. Döntés a 2018. év vonatkozásában az eszközhasználati díjról 
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
Előadó: Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke

4. Egyebek


Szekszárd, 2017. november 6.
 


Tisztelettel:


Ács Rezső 
Társulási Tanács elnöke