Iktatószám: IV/B/116-3/2017.
 

MEGHÍVÓ

A CIKÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK RENDES ÜLÉSÉRE
 


Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Bödő terem (Szekszárd, Szent István tér 10.)

Ideje: 2017. július 12. (szerda) 8 óra 


Napirendi javaslat:
 


1. Döntés a Re-Kom Nonprofit Kft. törzstőke emeléséről 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács elnöke
Előadó: Tölgyesi Balázs, a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetője
Artim Dávid, a Re-Kom Nonprofit Kft. gazdasági vezetője
Meghívott: Faddi László könyvvizsgáló

2. Egyebek


Szekszárd, 2017. július 6.
   

        
Tisztelettel:


Ács Rezső sk.
Társulási Tanács elnöke