Iktatószám: IV/B/116-2/2017.

MEGHÍVÓ

A CIKÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK ÜLÉSÉRE


 

Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Csatár 133-as terem 
             (Szekszárd, Szent István tér 10.)
Ideje: 2017. július 6. (csütörtök) 8 óra 


Napirendi javaslat:

1.    Döntés a Re-Kom Nonprofit Kft. törzstőke emeléséről 
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács elnöke

2. Egyebek


Szekszárd, 2017. június 27.
 

           
Tisztelettel: 


Ács Rezső sk.
Társulási Tanács elnöke