Iktatószám: IV/B/116-1/2017.
 

MEGHÍVÓ

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás
 Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Rendezvény terem (Szekszárd, Szent István tér 10.)
Ideje: 2017. május 19. (péntek) 10 óra 


Napirendi javaslat:


1. Javaslat a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2016. évi zárszámadásának elfogadására 
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács elnöke
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

2. Javaslat a Re-Kom Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójának és mérlegének elfogadására
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Ács Rezső Társulási Tanács Elnöke
Előadó: Tölgyesi Balázs, a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetője
Artim Dávid, a Re-Kom Nonprofit Kft. gazdasági vezetője

3.  Javaslat a Re-Kom Nonprofit Kft. 2017. évi  üzleti tervének elfogadására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács elnöke
Előadó: Tölgyesi Balázs, a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetője
Artim Dávid, a Re-Kom Nonprofit Kft. gazdasági vezetője

4. Ellenőrzési jelentés a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás tekintetében 2016. évben lezajlott ellenőrzésekről
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács elnöke
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző

5. Döntés a „Re-kom 2020” elnevezésű kötvény visszafizetésével kapcsolatban
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Tölgyesi Balázs, a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetője

6. Re-Kom Nonprofit Kft. Társasági szerződésének módosítása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Fenyőházi Elemér jogtanácsos

7. A Re-Kom Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága két tagjának visszahívása és két új tagjának megválasztása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke

8. Egyebek


Szekszárd, 2017. május 11.
            

Tisztelettel:


Ács Rezső sk.
Társulási Tanács elnöke