Iktatószám: IV/A. 13-4/2016.

MEGHÍVÓ

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás
 Társulási Tanácsának ülésére

Helye: Babits Mihály Kulturális Központ Csatár terem (Szekszárd, Szent István tér 10.)
Ideje: 2016. november 3. (csütörtök) 8 óra 

Napirendi javaslat:

1. A Rekom Nonprofit Kft. ügyvezetőjének tájékoztatója a hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzetéről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Tölgyesi Balázs, a Rekom Nonprofit Kft. ügyvezetője

2. Döntés a Recom Nonprofit Kft. kölcsönigényléséről
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács elnöke

3. A Konzorciumi Tagi Tanács térségi megbízottjainak megválasztása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács elnöke 

4. A Cikói Hulladékgazdálkodási Tanács 2016. évi költségvetésének módosítása
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

5. Egyebek
                       

Szekszárd, 2016. október 27.


            
Tisztelettel: 


Ács Rezső sk.
Társulási Tanács elnöke