Iktatószám: IV/A. 13-2/2016.

MEGHÍVÓ

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás
 Társulási Tanácsának ülésére

Helye: Babits Mihály Kulturális Központ Csatár 133. terem (Szekszárd, Szent István tér 10.)
Ideje: 2016. május 27. (péntek) 8 óra 30 perc 


Napirendi javaslat:

1. Javaslat a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2015. évi zárszámadásának elfogadására 
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács elnöke
Előadó: Pál József igazgatóságvezető

2. Ellenőrzési jelentés a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás tekintetében 2015. évben lezajlott ellenőrzésekről
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács elnöke
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző

3. Javaslat a Re-Kom Nonprofit Kft. 2015. évi  beszámolójának elfogadására
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács elnöke
Meghívott: Kohl József, a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetője
                       
4. Javaslat a Re-Kom Nonprofit Kft. 2016. évi  üzleti tervének elfogadására
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács elnöke
Meghívott: Kohl József, a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetője

5. Egyebek

Szekszárd, 2016. május 23.

            
Tisztelettel: 


Ács Rezső sk.
Társulási Tanács elnöke