Iktatószám: IV/A. 13/2016.

MEGHÍVÓ

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás
 Társulási Tanácsának ülésére

Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Bödő Terem (Szekszárd, Szent István tér 10.)
Ideje: 2016. április 15. (péntek) 8 óra 

Napirendi javaslat:

1. A Re-Kom Nonprofit Kft. új Felügyelőbizottsági tagjának megválasztása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke
    
2. A Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetőjének tájékoztatója az előválogató működéséről és a víztisztító berendezés működésének megkezdéséről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke

3. Ismertető a hulladékgazdálkodást érintő jogszabályi változásokról
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső Társulási Tanács elnöke

4. Javaslat a Re-Kom Nonprofit Kft. által üzemeltetett vagyontárgyaknak a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésébe történő átadásáról
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
    
5. Egyebek
     

A Társulási Tanács ülésére tisztelettel meghívom.


Szekszárd, 2016. április 08.


Ács Rezső sk.
Társulási Tanács elnöke