MEGHÍVÓ

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás
Társulási Tanácsának tisztújító ülésére

Helye: Szekszárdi Polgármesteri Hivatal – Konferencia terem
Ideje: 2014. december 15. (hétfő) 10 óra

Napirendi javaslat:

1. A Társulási Tanács elnökének, alelnökének megválasztása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

2. A hulladék-előválogatóval kapcsolatos közbeszerzési eljárásban döntés az ajánlat megfelelőségéről és érvényességéről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács elnöke

3. A hulladék-előválogatóval kapcsolatos közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntés meghozatala
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső Társulási Tanács elnöke

4. A csurgalékvíz kezelésével kapcsolatos műszaki megoldások és pénzügyi vonzatuk ismertetése, döntés a csurgalékvíz kezelésének módjáról
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Kohl József, a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetője

5. Tájékoztatás a kisbusz finanszírozási lehetőségeiről, döntés a finanszírozás módjáról
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kohl József, a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetője

6. A Re-Kom Nonprofit Kft. 2014-es üzleti terve kiegészítésének ismertetése, döntés az üzleti tervben szereplő tevékenységi körök bővítéséről és a szükséges források biztosításáról
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kohl József, a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetője

7. A Re-Kom Nonprofit Kft. 2014-es üzleti tervének módosítása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kohl József, a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetője

8. Egyebek

A Társulási Tanács ülésére tisztelettel meghívom.


A tisztújító ülést a hatályos jogszabályok értelmében a korelnök hívja össze és vezeti. A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás tagjainak száma 100 fő, így a korelnök személyének megállapítása aránytalanul nagy terhet róna a társulás munkaszervezeti feladatait ellátó székhelytelepülés hivatalára, melyre tekintettel a tisztújító ülést Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere, Ács Rezső hívja össze és vezeti.

 

Szekszárd, 2014. december 9.


Ács Rezső sk.
Társulási Tanács elnöke