Iktatószám: IV. 71-5/2014.

MEGHÍVÓ

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás
Társulási Tanácsának ülésére

Helye: Szekszárdi Polgármesteri Hivatal – Konferencia terem
Ideje: 2014. október 10. (péntek) 10 óra 

Napirendi javaslat:

1. A hulladék-előválogatóval kapcsolatos közbeszerzési eljárásban döntés az ajánlat megfelelőségéről és érvényességéről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács elnöke

2. A hulladék-előválogatóval kapcsolatos közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntés meghozatala
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső Társulási Tanács elnöke

3. A csurgalékvíz kezelésével kapcsolatos műszaki megoldások és pénzügyi vonzatuk ismertetése, döntés a csurgalékvíz kezelésének módjáról
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kohl József, a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetője

4. Tájékoztatás a kisbusz finanszírozási lehetőségeiről, döntés a finanszírozás módjáról
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kohl József, a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetője

5. A Re-Kom Nonprofit Kft. 2014-es üzleti terve kiegészítésének ismertetése, döntés az üzleti tervben szereplő tevékenységi körök bővítéséről és a szükséges források biztosításáról
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kohl József, a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetője

6. Egyebek

A Társulási Tanács ülésére tisztelettel meghívom.
 

Szekszárd, 2014. október 1.


Ács Rezső sk.
Társulási Tanács elnöke