Iktatószám: IV. 71-4/2014.

MEGHÍVÓ

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás
Társulási Tanácsának ülésére

Helye: Szekszárdi Polgármesteri Hivatal – Konferencia terem
Ideje: 2014. szeptember 25. (csütörtök) 10 óra

Napirendi javaslat:

1. A hulladék-előválogatóval kapcsolatos közbeszerzési eljárásban döntés a részvételi jelentkezések érvényességéről, érvénytelenségéről, az eljárás részvételi szakaszának az eredményességéről, valamint az ajánlattételre felhívandó részvételi jelentkezők megnevezéséről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kohl József, a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetője

2. Döntés a 2014. III. negyedévi hulladéklerakási járulék megfizetésének módjáról
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kohl József, a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetője

3. Tájékoztató a csurgalékvíz szintje miatt kialakult helyzetről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kohl József, a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetője

4. Egyebek

A Társulási Tanács ülésére tisztelettel meghívom.


Szekszárd, 2014. szeptember 17.


Ács Rezső sk.
Társulási Tanács elnöke