MEGHÍVÓ

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának 
2014. május 23-án (pénteken) 11 órakor tartandó ülésére

Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Konferencia Terem (Szekszárd, Béla király tér 8.)

Napirendi pontok:

1. Döntés a 2014. I. negyedévre járó hulladéklerakási járulék megfizetéséről
Előterjesztő: Kohl József ügyvezető

2. 2014. évi üzleti terv elfogadása
Előterjesztő: Kohl József ügyvezető

3. Egyebek

A társulási tanács tagjainak képviselőit az ülésre tisztelettel meghívom.
 

Szekszárd, 2014. május 9.


Ács Rezső sk.
Társulási Tanács elnöke