MEGHÍVÓ

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának 
2014. április 18-án (pénteken) 10 órakor tartandó ülésére

Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Konferencia Terem (Szekszárd, Béla király tér 8.)

Napirendi pontok:


1./ Döntés a 2014. I. negyedévre járó hulladéklerakási járulék megfizetésének módjáról 
Előterjesztő: Ács Rezső Társulási Tanács elnöke

2./ Társulási Megállapodás módosítása
Előterjesztő: Dr. Fenyőházi Elemér jogtanácsos

3./ A 2013. évi beszámoló és mérleg elfogadása
Előterjesztő: Kohl József ügyvezető

4./ Ügyvezető beszámolója a társaság jövőbeni működésével kapcsolatban
Előterjesztő: Kohl József ügyvezető

5./ 2014. évi üzleti terv elfogadása
Előterjesztő: Kohl József ügyvezető

6./ Egyebek

A társulási tanács tagjainak képviselőit az ülésre tisztelettel meghívom.

Szekszárd, 2014. április 10.


Ács Rezső sk.
Társulási Tanács elnöke