szekszard_.png
 
MEGHÍVÓ
 
A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás
 Társulási Tanácsának tisztújító ülésére
 
Helye:  Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala – Díszterem
             (Szekszárd, Béla király tér 8.)
 
Ideje: 2020. február 20.  (csütörtök) 10 óra
 
Napirend
 
1.         Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás elnökének megválasztása
            (írásbeli előterjesztés)
            Előterjesztő: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által delegált tag
            Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető
           
2.         Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás alelnökeinek megválasztása
            (írásbeli előterjesztés)
            Előterjesztő: Társulási Tanács elnöke
            Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető
 
3.         Javaslat a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2019. évi költségvetésének módosítására
            (írásbeli előterjesztés)
            Előterjesztő: Társulási Tanács elnöke
            Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
4.         Javaslat a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2020. évi költségvetésének elfogadására
            Előterjesztő: Társulási Tanács elnöke
            Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
További napirendi pont javaslat:
 
         Javaslat a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek                   költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyására
         Előterjesztő: Társulási Tanács elnöke
         Előkészítésért felelős: Szász-Kovács Edit költségvetési és pénzügyi ügyintéző
 
 
Zárt ülés:       
 
5.         Rekom Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos döntések meghozatala
            (szóbeli előterjesztés)
            Előterjesztő: Társulási Tanács elnöke
 
 A Társulási Tanács ülésére tisztelettel meghívom.
 
 
A tisztújító ülést a hatályos jogszabályok értelmében a korelnök hívja össze és vezeti. A korelnök személyének megállapítása jelen esetben nem lehetséges tekintettel arra, hogy a Társulási Tanács tagjainak száma 100 fő és a tagönkormányzatok által a Társulási Tanácsba történő delegálásokra vonatkozó képviselő-testületi határozatok nem állnak rendelkezésre teljes körűen.
Fentiek alapján a tisztújító ülést Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata - mint székhely település önkormányzata - által delegált tag hívja össze és vezeti az elnök megválasztásáig.
 
 
 
Szekszárd, 2020. február 12.  

 

                                                                                                                                               Bomba Gábor
                                                                                                                     Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
                                                                                                                                              által delegált tag      
 

 

 

 

A kiadmány hiteléül:
                                       Feri Blanka
                                    osztályvezető