szekszard_.png
 
MEGHÍVÓ
 
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2020. szeptember 17. napján (csütörtökön) 10 órakor
tartandó rendkívüli ülésére
 
Az ülés helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem (Szekszárd, Béla király tér 8.)
 
Napirend
 
1. napirendi pont:
Javaslat a 18/2020. (VIII.5.) számú határozat visszavonására és új határozat meghozatalára
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: ifj. Kovács György elnök
Előadó: dr. Fuchs Vivien bizottsági referens
 
2. napirendi pont:
Javaslat elnöki tiszteletdíj megállapítására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: ifj. Kovács György elnök
Előadó: ifj. Kovács György elnök
 
3. napirendi pont:
Egyebek
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: ifj.Kovács György elnök
 
 
Szekszárd, 2020. szeptember 16.
                                                                                     ifj. Kovács György s.k.
                                                                 Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
                                                                                               elnöke
 
 
A kiadmány hiteléül:
 
                                                 dr. Fuchs Vivien
                                               bizottsági referens