szekszard_.png
Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
                                                                                                                                            
MEGHÍVÓ
 
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2020. augusztus 5. napján (szerdán) 9:30-kor
tartandó rendkívüli ülésére
 
Az ülés helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem (Szekszárd, Béla király tér 8.)
 
Napirend
 
1. napirendi pont:
Veszélyhelyzetben hozott elnöki döntések jóváhagyása
Előterjesztő: ifj. Kovács György elnök
Előadó: dr. Fuchs Vivien bizottsági referens
 
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
2. napirendi pont:
A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde magasabb vezetői (intézményvezető) beosztására kiírt pályázat – Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(168. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: ifj. Kovács György elnök
Előadó: dr. Fuchs Vivien bizottsági referens
 
 
 
 
Szekszárd, 2020. augusztus 3.
                                                                                                                                               ifj. Kovács György s.k.
                                                                                                                          Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
                                                                                                                                                           elnöke
 
 
A kiadmány hiteléül:
 
                                                 dr. Fuchs Vivien
                                               bizottsági referens