MEGHÍVÓ
 
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2020. február 19-én (szerdán) 13 órakor
tartandó rendes ülésére
 
Az ülés helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Szekszárd, Béla király              tér 8.) díszterem
 
Napirend
 
1. napirendi pont:
Megbízólevél átadása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kulcsár Ágnes, a Helyi Választási Bizottság elnöke
 
2. napirendi pont:
Eskütétel
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kulcsár Ágnes, a Helyi Választási Bizottság elnöke
 
3.napirendi pont:
Tájékoztató a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Gyarmati Gábor elnökhelyettes; Kovács György képviselő
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető
 
4. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyására
Előterjesztő: ifj. Kovács György elnök
Előkészítésért felelős: Szántóné Karl Rita költségvetési és pénzügyi ügyintéző
 
5. napirendi pont:
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Előterjesztő: ifj. Kovács György elnök
Előkészítésért felelős: Szántóné Karl Rita költségvetési és pénzügyi ügyintéző
 
 
6. napirendi pont:
A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde vezetői megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzététele
Előterjesztő: ifj. Kovács György elnök
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens
 
 
 
Szekszárd, 2020. február 13.
                                                                                                                                       ifj. Kovács György s.k.
                                                                                                                  Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
                                                                                                                                                    elnöke
 
 
A kiadmány hiteléül:
 
                                                 Feri Blanka
                                               osztályvezető