Ikt. szám: IV./B/98/2017.
 

MEGHÍVÓ

A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. február 13-án (hétfőn) 10 órakor
tartandó ülésére

 

Az ülés helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Szekszárd, Széchenyi utca 29-31.)
 

Napirend

1. napirendi pont:
Tájékoztató a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről 
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Feri Blanka osztályvezető

2. napirendi pont:
Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: ifj. Kovács György elnök

3. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatára
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: ifj. Kovács György elnök
Előadó: Feri Blanka osztályvezető

4. napirendi pont:
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: ifj. Kovács György elnök
Előadó: Szántóné Karl Rita költségvetési és pénzügyi ügyintéző

5. napirendi pont:
Egyetértési jog gyakorlása roma nemzetiségi nevelést-oktatást ellátó iskolák felvételi
körzetének meghatározásához
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: ifj. Kovács György elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens


Szekszárd, 2017. február 9.


ifj. Kovács György s.k.
Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke