Ikt.szám: IV. 112-7/2014.

MEGHÍVÓ

A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. december 11-én (csütörtökön) 9 órakor 
tartandó ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyaló

Napirend

1. napirendi pont:
Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sárközi János József elnök

2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sárközi János József elnök

3. napirendi pont:
Tájékoztató a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sárközi János József elnök

4. napirendi pont:
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Sárközi János József elnök

5. napirendi pont:
Karácsonyi ajándékcsomagok adományozása szociálisan rászorulók részére 
(szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Sárközi János József elnök

6. napirendi pont:
Egyebek

Szekszárd, 2014. december 4.

Sárközi János József s.k.
Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke