Szám: IV.112-6//2014.

MEGHÍVÓ

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 87. § (1) bekezdés alapján a
Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete alakuló ülését

2014. október 21-én (kedden) 15 óra 30 perckor

tartja a Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyalójában, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

N a p i r e n d :

1./ Javaslat a jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztására
(írásbeli előterjesztés)
Előerjesztő: Kovács György korelnök

2./ Szekszárd település roma nemzetiségi választás eredményének ismertetése 
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Péter a Helyi Választási Bizottság elnöke

3./ Megbízólevelek átadása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Péter a Helyi Választási Bizottság elnöke

4./ Eskütétel
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Péter a Helyi Választási Bizottság elnöke

5./ Javaslat a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat társadalmi megbízatású elnökének és társadalmi megbízatású elnökhelyettesének megválasztására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kovács György korelnök

6./ Tiszteletdíjak megtárgyalása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének elnöke

7./ Javaslat a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének elnöke

8./ Vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával, ellenőrzésével kapcsolatos döntés meghozatala
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének elnöke

9./ Tájékoztatás az összeférhetetlenségi szabályokról, a köztartozásmentes adatbázisba való bejelentkezési kötelezettségről, valamint a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

 

Szekszárd, 2014. október 17.

dr. Molnár Péter sk.
A Helyi Választási Bizottság elnöke