Ikt.szám: IV. 112-4/2014.

MEGHÍVÓ

A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. június 5-én (csütörtökön) 9 órakor 
tartandó ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyaló

Napirend

1. napirendi pont:
Nevelési és oktatási intézményekkel történő együttműködés
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sárközi János József elnök
Meghívottak: 
Hollendusné Bíró Anett a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda vezetője,
Horváth Erika a Szekszárdi 2. Számú Óvoda és Bölcsőde vezetője,
Matókné Misóczki Mária a Szekszárdi Garay János Általános Iskola és AMI igazgatója,
Pappné Kutas Annamária a Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola igazgatója,
Farkas Pálné a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola igazgatója,
Parrag Ferencné a Szekszárdi Baka István Általános Iskola igazgatója,
Szücsné dr. Füredi Szilvia a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának vezetője,
Dömötörné Solymár Orsika a Sani Luludyi Egyesület elnöke,
intézményi roma mentorok

2. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás módosítására
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Sárközi János József elnök

3. napirendi pont:
Hátrányos helyzetű roma gyermekek kirándulásának megszervezése
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sárközi János József elnök

4. napirendi pont:
Beszámoló a Vatikáni útról 
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sárközi János József elnök

 

ZÁRT ÜLÉS:

5. napirendi pont:
Javaslat városi kitüntető díj adományozására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sárközi János József elnök

 

Szekszárd, 2014. május 30.

 

Sárközi János József s.k.
Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke