Ikt.szám: IV. 112/2014.

MEGHÍVÓ

A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2014. január 28-án (kedden) 9 órakor 
tartandó ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyaló

Napirend

1. napirendi pont:
A Szekszárdi 2. sz. Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi Szervezeti és Működési Szabályzatának véleményezése
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sárközi János József elnök
Meghívott: Horváth Erika intézményvezető

2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sárközi János József elnök

3. napirendi pont:
Egyebek

Szekszárd, 2014. január 23.

 

Sárközi János József s.k.
Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke