Ikt.szám: IV. 167-5/2013.
 

MEGHÍVÓ

A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2013. június 12-én (szerdán) 9 órakor 
tartandó rendkívüli ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyaló

Napirend

1. napirendi pont:
Nevelési és oktatási intézményekkel történő együttműködés
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sárközi János József elnök
Meghívottak: 
Horváth Erika a 2. Számú Óvoda és Bölcsőde vezetője,
Matókné Misóczki Mária a Garay János Általános Iskola és AMI igazgatója,
Pappné Kutas Annamária a Babits Mihály Általános Iskola igazgatója
Farkas Pálné a Dienes Valéria Általános Iskola igazgatója
Fetzer Györgyi a Baka István Általános Iskola igazgatója

2. napirendi pont:
Beszámoló a „Minden vonásban ott lakom, ahol Te is” konferencia megvalósításáról (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sárközi János József elnök

3. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Város Aranykönyvébe történő bejegyzéshez
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sárközi János József elnök

4. napirendi pont:
Hátrányos helyzetű roma gyermekek kirándulásának megszervezése
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sárközi János József elnök

 

ZÁRT ÜLÉS:

5. napirendi pont:
A Babits Mihály Általános Iskola és a Baka István Általános Iskola intézményvezetői feladatainak ellátására beérkezett pályázatok véleményezése 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sárközi János József elnök

6. napirendi pont:
Javaslat óvodavezetői pályázatok véleményezésére
(az írásbeli előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Sárközi János József elnök

 

Szekszárd, 2013. június 7.

 

Sárközi János József s.k.
Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke