Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4.

 

Ikt.szám: IV. 145-6/2012.

MEGHÍVÓ

A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2012. július 19-én (csütörtökön) 9 órakor 
tartandó ülésére

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyaló

1. napirendi pont:
Baka István Általános Iskolával kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sárközi János József elnök

2. napirendi pont:
Országos Roma Nap megrendezése 
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sárközi János József elnök

3. napirendi pont:
Tájékoztatás a feladatlapú támogatás mértékéről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sárközi János József elnök

4 napirendi pont:
Egyebek


ZÁRT ÜLÉS:

5 napirendi pont:
Javaslat „Roma Nívódíj” adományozására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sárközi János József elnök


Szekszárd, 2012. július 13.

 

Sárközi János József s.k.
Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke