Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4.

Ikt.szám: IV. 171-4/2011.

MEGHÍVÓ

A Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2011. május 20-án (pénteken) 9 órakor
tartandó ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti Műszaki Tárgyaló

1. napirendi pont:
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi zárszámadása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sárközi János József elnök
Előadó: Csanda Gyöngyi költségvetési ügyintéző

2. napirendi pont:
Közoktatási intézményekkel való együttműködés
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sárközi János József elnök
Meghívottak: László Péter Ferenc a Kolping Katolikus Szakképző Iskola igazgatója
Tóth Béla az „Esély” Szolgáltató és Szakképző Iskola igazgatója
Pappné Kutas Annamária a Babits Mihály Általános Iskola igazgatója
Farkas Pálné a Dienes Valéria Általános Iskola igazgatója
Fetzer Györgyi a Baka István Általános Iskola igazgatója
Matókné Misóczki Mária a Garay János Általános Iskola és AMI igazgatója
Horváth Erika a 2. Számú Óvoda és Bölcsőde vezetője

3. napirendi pont:
A közhasznú foglalkoztatással kapcsolatos együttműködés
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sárközi János József elnök
Meghívottak: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
März László igazgatóság vezető
Lakatos Lajos a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Szekszárdi Kirendeltségétől
Artim Andrásné az Alisca Terra Kft. ügyvezetője

4. napirendi pont:
Egyebek

Szekszárd, 2011. május 13.

Sárközi János József s.k.
Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
elnöke