Szám: IV.171-3/2011.
 

MEGHÍVÓ

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. tv. 30/D. § (1) bekezdése alapján a
Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat rendkívüli ülését

2011. április 14-én (csütörtökön) 9.00 órakor

tartja a Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyalójában, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

NAPIREND:

ZÁRT ÜLÉS

1.) Bírósági ülnök megválasztása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sárközi János József elnök

NYILVÁNOS ÜLÉS

2.) Feladatalapú támogatás igénylése
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sárközi János József elnök
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea bizottsági referens


3.) Egyebek


Szekszárd, 2011. április 11.


Sárközi János József s.k.
elnök