Szám: IV.171/2011.

MEGHÍVÓ

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. tv. 30/D. § (1) bekezdése alapján a
Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülését

2011. február 2-án (szerdán) 14.00 órakor

tartja a Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyalójában, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

N a p i r e n d :

1./ Javaslat a városi fenntartású oktatási-nevelési intézményekkel történő együttműködésre
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sárközi János József elnök
Meghívottak: intézményvezetők

2./ Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi munkatervének elfogadása 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sárközi János József elnök

3./ Egyebek
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sárközi János József elnök


Szekszárd, 2011. január 27.


Sárközi János József s.k.
elnök