Szám: IV.535-3/2010.

MEGHÍVÓ

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. tv. 30/D. § (1) bekezdése alapján a
Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülését

2010. december 10-én (pénteken) 9.00 órakor

tartja a Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyalójában, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

N a p i r e n d :

1./ Szekszárd Megyei jogú Város Önkormányzata 2011-2013. évi költségvetési koncepciójának véleményezése 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sárközi János József elnök
Előadó: Pál József igazgatóságvezető

2./ Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sárközi János József elnök
Előadó: Pál József igazgatóság vezető,
Rikk Rita testületi referens

3./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat között kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sárközi János József elnök
Előadó: Rikk Rita testületi referens

4./ Javaslat a 2010. évi Roma Intervenciós pályázaton – magánszemélyeket érintő, veszélyeztető lakhatási krízishelyzet elhírátásának és megoldásának támogatására – történő részvételre
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sárközi János József elnök
Előadó: Rikk Rita testületi referens

5./ Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2011. évi munkatervéhez
(Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra.)
Előterjesztő: Sárközi János József elnök

6./ Egyebek
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sárközi János József elnök

 

Szekszárd, 2010. december 6.


Sárközi János József s.k.
elnök