Szám: IV.535/2010.

MEGHÍVÓ

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. tv. 30/D. § (1) bekezdése alapján a
Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat alakuló ülését

2010. október 13-án (szerdán) 15.00 órakor

tartja a Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyalójában, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

N a p i r e n d :

1./ Szekszárd település cigány kisebbségi választási eredményének ismertetése 
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Péter a Helyi Választási Bizottság elnöke

2./ Megbízólevelek átadása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Péter a Helyi Választási Bizottság elnöke

3./ Eskütétel
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Péter a Helyi Választási Bizottság elnöke

4./ Javaslat jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztására
(szóbeli előterjesztés)
Előerjesztő: Lakatos Ferenc korelnök

5./ Ügyrendi javaslat szavazás módjára, javaslat továbbá szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné Gál Klaudia jegyző

6./ Javaslat a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat társadalmi megbízatású elnökének és társadalmi megbízatású elnökhelyettesének megválasztására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Lakatos Ferenc korelnök

7./ Javaslat a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának előkészítésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző,


Szekszárd, 2010. október 8.


Dr. Molnár Péter sk.
A Helyi Választási Bizottság elnöke