SZNNO.png
MEGHÍVÓ
 
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2022. június 20-án (hétfőn) 15 órakor
tartandó rendes ülésére
 
Helyszín: Heinek Ottó Közösségi Ház (Szekszárd, Hrabovszky utca 10.)
 
 
 
N A P I R E N D
 
NYILVÁNOS ÜLÉS:
 
1.      „Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvoda fűtéskorszerűsítési feladatainak ellátására” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás indítása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Häfner Adél képviselő
 
2.      A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Farkas Pál Györgyné elnök
Előkészítésért felelős: Szántóné Karl Rita pénzügyi osztályvezető
                                         Csanda Gyöngyi gazdasági vezető
 
3.      A Garay János Gimnázium kérelme
Előterjesztő: Farkas Pál Györgyné elnök
Előkészítésért felelős: Dr. Horváth Annamária köznevelési referens
 
4.      A német nemzetiségi kultúra helyzete Szekszárdon
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Pál Györgyné elnök
Előkészítésért felelős: Farkas Pál Györgyné elnök
                                         Dr. Horváth Annamária köznevelési referens
Meghívottak: német nemzetiségi kulturális egyesületek és intézmények képviselői a jelenléti ív szerint
 
5.      Egyebek
 
 
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
6.      A „János Klézli Preis für das Ungarndeutschtum in Szekszárd” díj adományozása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Pál Györgyné elnök
 
 
Szekszárd, 2022. június 15.
 
 
 
 
Farkas Pál Györgyné
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke