Veszélyhelyzeben hozott döntések

Kihirdetve

Határozat

Indokolás