SZNNO.png
 
MEGHÍVÓ
 
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2020. július 27-én (hétfőn) 15 órakor
tartandó rendes ülésére
 
Helyszín: Heinek Ottó Közösségi Ház (Szekszárd, Hrabovszky u. 10.)
 
 
N A P I R E N D
 
1. napirendi pont:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi kulturális alapjához benyújtott pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Farkas Pál Györgyné elnök
Előkészítésért felelős: Farkas Pál Györgyné elnök
 
2. napirendi pont:
Döntés a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége Egyesület támogatási kérelméről
Előterjesztő: Farkas Pál Györgyné elnök
Előkészítésért felelős: Farkas Pál Györgyné elnök
 
3. napirendi pont:
Tájékoztatás a nemzetiségi törvény változásáról
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Pál Györgyné elnök
Előkészítésért felelős: Farkas Pál Györgyné elnök
 
4. napirendi pont:
Tájékoztatás a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület által összeállított nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2020. évi támogatására benyújtandó pályázatokról
Előterjesztő: Farkas Pál Györgyné elnök
Előkészítésért felelős: Häfner Adél képviselő
 
5. napirendi pont:
Javaslat a „Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvodában nyílászáró cserével kapcsolatos kivitelezési munkák elvégzésére” tárgyban kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredményének megállapítására
Előterjesztő: Häfner Adél képviselő
Előkészítésért felelős: Weisz Gábor önkormányzati referens
                                    Dési Ildikó közbeszerzési referens
 
6. napirendi pont:
Egyebek
Előterjesztő: Farkas Pál Györgyné elnök
 
 
Szekszárd, 2020. július 21.
 
 
Farkas Pál Györgyné s.k.
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke
 
 
 
A kiadmány hiteléül:    
 
       dr. Fuchs Vivien
     bizottsági referens