MEGHÍVÓ

 

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. február 11-én (hétfőn) 15 órakor tartandó rendes ülésére

 

 

Az ülés helye: Heinek Ottó Közösségi Ház (Szekszárd, Hrabovszky u. 10.)

 

 

1. napirendi pont:
Tájékoztató a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Ludas Gabriella jogi referens

 

2. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyására
(írásbeli előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Szántóné Karl Rita költségvetési és pénzügyi ügyintéző

 

3. napirendi pont:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadása
(írásbeli előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Szántóné Karl Rita költségvetési és pénzügyi ügyintéző
              Patkós Istvánné, a Wunderland Óvoda gazdasági vezetője

 

4. napirendi pont:
Tájékoztató óvodai beíratások előkészítéséről
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

 

5. napirendi pont:
Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

 

6. napirendi pont:
Egyebek