MEGHÍVÓ

 

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. december 3-án (hétfőn) 15 órakor tartandó rendes ülésére

 

Az ülés helye: Heinek Ottó Közösségi Ház (Szekszárd, Hrabovszky u. 10.)

 

Napirend előtt

 

-          Krémer György nemzetiségi képviselő eskütétele

 

1. napirendi pont
Javaslat a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: dr. Ludas Gabriella jogi referens

 

2. napirendi pont:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása
(írásbeli előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Szántóné Karl Rita költségvetési és pénzügyi ügyintéző
               Patkós Istvánné gazdasági vezető

 

3. napirendi pont:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciója
(írásbeli előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Szántóné Karl Rita költségvetési és pénzügyi ügyintéző
              Patkós Istvánné gazdasági vezető

 

4. napirendi pont
„Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája részére gyermekétkeztetési szolgáltatás beszerzése” tárgyú beszerzési eljárás eredménye
(írásbeli előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens
               Patkós Istvánné gazdasági vezető

 

5. napirendi pont:
A Wunderland Óvoda óvodavezetői megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzététele
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

 

6. napirendi pont:
A Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten óvodavezetői megbízására vonatkozó pályázati felhívás
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

 

7. napirendi pont:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Tűzoltó Fúvószenekar Egyesület támogatási kérelme
(írásbeli előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: dr. Ludas Gabriella jogi referens

 

8. napirendi pont:
Tájékoztató a "Kindergartenwesen-Német nemzetiségi ovi-ügyek" 2. Regionális német nemzetiségi konferencia megvalósításáról
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Simon Attiláné óvodavezető

 

9. napirendi pont:
Tájékoztatás a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt nemzetiségi kezdeményezések 2019. évi költségvetési támogatására benyújtott pályázatokról
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Simon Attiláné óvodavezető
               Häfner Adél óvodavezető-helyettes

 

10. napirendi pont:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi munkaterve
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Feri Blanka osztályvezető

 

11. napirendi pont:
Kisebbségek Napja, Német Nemzetiségi Est, Schüler des Jahres-díj
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Töttős Gábor képviselő-testületi tag

 

12. napirendi pont:
Tájékoztatás a Heinek Ottó Közösségi Ház december 15-re tervezett avatási ünnepségéről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

 

13. napirendi pont:
Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

 

14. napirendi pont:
Egyebek

 

ZÁRT ÜLÉS

 

15. napirendi pont:
A Wunderland Óvoda vezetőinek 2018. évi többletfeladatok ellátásában nyújtott munkájának elismerése
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Patkós Istvánné gazdasági vezetője
             Szántóné Karl Rita költségvetési és pénzügyi ügyintéző