Iktatószám: IV/B/87-6/2018.

MEGHÍVÓ

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. május 22-én (kedden) 15 órakor
tartandó rendes ülésére

Az ülés helye: Ifjúsági Cserkészház (Szekszárd, Hrabovszki u. 10.)NYILVÁNOS ÜLÉS:


1. napirendi pont
Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről
(szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

2. napirendi pont:
Beszámoló az óvodai beíratásról, valamint javaslat a Wunderland Óvoda 2018/2019. nevelési év óvodai csoportjaira
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Simon Attiláné intézményvezető

3. napirendi pont:
A szekszárdi óvodák vezetőinek nyári ügyeleti rendje
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

4. napirendi pont:
Ellenőrzési jelentés a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében 2017-ben lezajlott ellenőrzésekről
(írásbeli előterjesztés – később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető, folyamatellenőr

5. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötendő vagyonkezelési szerződés elfogadására és a köznevelési szerződés módosítására
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: dr. Berka Fanni jogász
      dr. Ludas Gabriella jogi referens

6. napirendi pont:
Beszámoló a 2018/2019. nevelési évben indítandó osztályok, csoportok számáról
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

7. napirendi pont:
Egyebek


ZÁRT ÜLÉS:

8. napirendi pont:
„Pädagoge des Jahres” – „Év Pedagógusa Szekszárd” díj adományozása
(írásbeli előterjesztés – később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Farkas Pál Györgyné elnökhelyettes
Előadó: dr. Ludas Gabriella jogi referens

9. napirendi pont:
„Für das Ungarndeutschtum in Szekszárd”, Klézli János nívódíj adományozása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

Dr. Józan-Jilling Mihály s.k.
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke