Iktatószám: IV/B/87-4/2018.

MEGHÍVÓ

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. március 27-én (kedden) 15 órakor
tartandó rendes ülésére

Az ülés helye: Ifjúsági Cserkészház (Szekszárd, Hrabovszki u. 10.)

1. napirendi pont
A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda alapító okiratának felülvizsgálata
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: Dr. habil Klein Ágnes egyetemi docens – intézetigazgató
             Bucsányiné Gréczy Gabriella igazgató – Gyakorló Iskola

2. napirendi pont:
A Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola tervezett átszervezésének véleményezése
(írásbeli előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

3. napirendi pont:
A Szent József Iskolaközpont alapító okiratának módosítása
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

4. napirendi pont:
Tájékoztató az iskolák felvételi körzetének meghatározása során biztosított egyetértési jog gyakorlásával összefüggő 2017. évben lefolytatott ombudsmani vizsgálatról és a 2018. évi bírósági eljárásról
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

5. napirendi pont:
Delegálás a Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola intézményi tanácsába
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: dr. Ludas Gabriella jogi referens

6. napirendi pont:
Pályázat benyújtása a SZNNÖ fenntartásában lévő Wunderland Óvoda eszköztámogatására
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet) 
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Simon Attiláné intézményvezető

7. napirendi pont:
Egyebek

Dr. Józan-Jilling Mihály s.k.
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke