Iktatószám: IV/B/87-3/2018.
 

MEGHÍVÓ

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. március 6-án (kedden) 16 órakor
tartandó rendes ülésére

Az ülés helye: Ifjúsági Cserkészház (Szekszárd, Hrabovszki u. 10.)


1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének véleményezése
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Szántóné Karl Rita költségvetési és pénzügyi ügyintéző

2. napirendi pont
Javaslat a „Cserkészház” felújítása kivitelezési munkái műszaki ellenőri feladatainak ellátására
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

3. napirendi pont:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi kulturális pályázatának kiírása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

4. napirendi pont: 
Beszámoló a tauberbischofsheimi Euroschule növendékeinek szakmai gyakorlatáról 
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Simon Attiláné óvodavezető

5. napirendi pont:
Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről
(szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

6. napirendi pont:
Egyebek


Szekszárd, 2018. március 1.

Dr. Józan-Jilling Mihály s.k.
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke