Iktatószám: IV/B/87-1/2018.

MEGHÍVÓ

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. február 13-án (kedden) 15 órakor
tartandó rendes ülésére
Az ülés helye: Ifjúsági Cserkészház (Szekszárd, Hrabovszki u. 10.)

1. napirendi pont:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása
(írásbeli előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Szántóné Karl Rita költségvetési és pénzügyi ügyintéző
Patkós Istvánné, a Wunderland Óvoda gazdasági vezetője

2. napirendi pont
Javaslat a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyására
(írásbeli előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Szántóné Karl Rita költségvetési és pénzügyi ügyintéző

3. napirendi pont:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadása
(írásbeli előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Szántóné Karl Rita költségvetési és pénzügyi ügyintéző
Patkós Istvánné, a Wunderland Óvoda gazdasági vezetője

4. napirendi pont: 
Tájékoztató az óvodai beíratások előkészítéséről
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

5. napirendi pont:
Tájékoztató a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Ludas Gabriella jogi referens

6. napirendi pont:
Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről
(szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

7. napirendi pont:
Egyebek

 

Dr. Józan-Jilling Mihály s.k.
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke