Iktatószám: IV/B/60-9/2017.

MEGHÍVÓ

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. november 28-án (kedden) 15 órakor
tartandó rendes ülésére


Az ülés helye: Ifjúsági Cserkészház (Szekszárd, Hrabovszki u. 10.)


ZÁRT ÜLÉS:

1. napirendi pont:
Egyetértési jog gyakorlása a Babits Mihály Általános Iskola intézményvezetői megbízásával kapcsolatban
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: dr. Ludas Gabriella jogi referens
Meghívott: Botos Ilona pályázó

2. napirendi pont:
A Wunderland Óvoda vezetőinek 2017. évi többletfeladatok ellátásában nyújtott munkájának elismerése
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Patkós Istvánné, a Wunderland Óvoda gazdasági vezetője


NYILVÁNOS ÜLÉS:

3. napirendi pont
„Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája részére gyermekétkeztetési szolgáltatás beszerzése” tárgyú beszerzési eljárás eredménye
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens

4. napirendi pont:
A Wunderland Óvoda 2017. évi statisztikai jelentése
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Simon Attiláné intézményvezető

5. napirendi pont:
Beszámoló a "Kindergartenwesen-Német Nemzetiségi Ovi-ügyek" Regionális német nemzetiségi konferenciáról
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Simon Attiláné intézményvezető

6. napirendi pont:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepciója
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Szántóné Karl Rita költségvetési és pénzügyi ügyintéző
Patkós Istvánné, a Wunderland Óvoda gazdasági vezetője

7. napirendi pont: 
Tájékoztatás az EMMI által kiírt német nemzetiségi kulturális alaphoz benyújtott pályázatokról
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Häfner Adél, a Wunderland Óvoda intézményvezető-helyettese

8. napirendi pont:
Tájékoztatás a Tolna Megyei Kormányhivatal törvényességi ellenőrzéséről 
(írásbeli előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: dr. Ludas Gabriella jogi referens

9. napirendi pont:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi munkaterve 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: dr. Ludas Gabriella jogi referens

10. napirendi pont:
A Szent István Ház ingatlanhasználati szerződésének véleményezése
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea 

11. napirendi pont:
A „Mondschein” Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület támogatási kérelme
(írásbeli előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: dr. Ludas Gabriella jogi referens

12. napirendi pont:
Kisebbségek Napja, Német Nemzetiségi Est, Schüler des Jahres-díj
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Töttős Gábor képviselő-testületi tag

13. napirendi pont:
Egyebek
 Dr. Józan-Jilling Mihály s.k.
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke