Iktatószám: IV/B/60-5/2017.

MEGHÍVÓ

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. május 30-án (kedden) 15 órakor
tartandó rendes ülésére

 


Az ülés helye: Ifjúsági Cserkészház (Szekszárd, Hrabovszki u. 10.)


1. napirendi pont:
Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

2. napirendi pont:
A Szekszárdi Magyar-Izraeli Baráti Társaság támogatási kérelme
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: dr. Ludas Gabriella jogi és bizottsági referens

3. napirendi pont:
A Wunderland Óvoda melegítőkonyhájának korszerűsítése, mosogatógép beszerzésének támogatása 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Simon Attiláné intézményvezető

4. napirendi pont:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Szántóné Karl Rita költségvetési és pénzügyi ügyintéző
Patkós Istvánné Wunderland Óvoda gazdasági vezetője

5. napirendi pont:
Beszámoló óvodai beíratásról, valamint javaslat a Wunderland Óvoda 2017/2018. nevelési évi óvodai csoportjaira
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Simon Attiláné intézményvezető

6. napirendi pont:
A szekszárdi óvodák vezetőinek nyári ügyeleti rendje
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

7. napirendi pont:
Ellenőrzési jelentés a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében 2016. évben lezajlott ellenőrzésekről
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző

8. napirendi pont:
Egyebek


ZÁRT ÜLÉS:

9. napirendi pont:
„Pädagoge des Jahres” – „Év Pedagógusa Szekszárd” díj adományozása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Pál Györgyné elnökhelyettes
Előadó: dr. Ludas Gabriella jogi és bizottsági referens
 

 

Dr. Józan-Jilling Mihály s.k.
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke