Iktatószám: IV/B/60-1/2017.
 

MEGHÍVÓ

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. február 14-én (kedden) 15 órakor
tartandó rendes ülésére

Az ülés helye: Ifjúsági Cserkészház (Szekszárd, Hrabovszki u. 10.)
 

1. napirendi pont:
Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

2. napirendi pont:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Szántóné Karl Rita költségvetési ügyintéző
Patkós Istvánné gazdasági vezető, 

3. napirendi pont:
A „Tehetségekért Alapítvány” kérelme
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: dr. Ludas Gabriella jogi és bizottsági referens

4. napirendi pont:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Szántóné Karl Rita költségvetési ügyintéző
Patkós Istvánné gazdasági vezető, 

5. napirendi pont:
Tájékoztató az általános iskolai és óvodai beíratások előkészítéséről
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

6. napirendi pont:
Egyebek
 

Dr. Józan-Jilling Mihály s.k.
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke