Iktatószám: IV/B/24-5/2016.

MEGHÍVÓ

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. június 28-án (kedden) 15 órakor
tartandó rendes ülésére


 


Az ülés helye: Ifjúsági Cserkészház (Szekszárd, Hrabovszki u. 10.)


1. napirendi pont:
Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

2. napirendi pont:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Szántóné Karl Rita költségvetési és pénzügyi ügyintéző
 Patkós Istvánné, a Wunderland Óvoda gazdasági vezetője

3. napirendi pont:
A 2016/2017. nevelési évben induló óvodai csoportok számáról szóló közgyűlési előterjesztés véleményezése 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

4. napirendi pont:
Ellenőrzési jelentés a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében 2015. évben lezajlott ellenőrzésekről 
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

5. napirendi pont:
Belső ellenőrzési jelentés-tervezet a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzése című vizsgálathoz 
(írásbeli előterjesztés)  (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Meghívott: Balázsné Geier Klára belső ellenőr

6. napirendi pont:
Egyebek


Szekszárd, 2016. június 23.

 

Dr. Józan-Jilling Mihály s.k.
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke