Iktatószám: IV/B/24-4/2016.
 

MEGHÍVÓ

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. május 24-én (kedden) 15 órakor
tartandó rendes ülésére

 


Az ülés helye: Ifjúsági Cserkészház (Szekszárd, Hrabovszki u. 10.)
 


Napirend:

1. napirendi pont:
A Szekszárdi Szent József Iskolaközpont intézményvezetői megbízásának véleményezése
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: dr. Ludas Gabriella jogi és bizottsági referens

2. napirendi pont:
A Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola/Grundschule tervezett átszervezésének véleményezése
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: dr. Ludas Gabriella jogi és bizottsági referens

3. napirendi pont:
Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

4. napirendi pont:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Tamás Lázárné költségvetési és pénzügyi ügyintéző
Patkós Istvánné, a Wunderland Óvoda gazdasági vezetője

5. napirendi pont:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás)
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Tamás Lázárné költségvetési és pénzügyi ügyintéző
Patkós Istvánné, a Wunderland Óvoda gazdasági vezetője

6. napirendi pont:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi nyertes pályázata: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága intézményi (Wunderland Óvoda) működési támogatása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Simon Attiláné óvodavezető 

7. napirendi pont:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi nyertes pályázata: EMMI NEMZ-TAB Dienes Valéria Általános Iskola/Grundschule ausztriai nyelvi tábor támogatása
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Simon Andrea intézményvezető

8. napirendi pont:
Beszámoló óvodai beíratásról, valamint javaslat a Wunderland Óvoda 2016/2017. nevelési évi óvodai csoportjaira 
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Simon Attiláné óvodavezető

9. napirendi pont:
A szekszárdi óvodák nyári ügyeleti rendje
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

10. napirendi pont:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat kulturális alapjához benyújtott szekszárdi pályázatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: dr. Ludas Gabriella jogi és bizottsági referens

11. napirendi pont:
Ellenőrzési jelentés a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében 2015. évben lezajlott ellenőrzésekről 
(írásbeli előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző

12. napirendi pont:
A Tolna Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjának törvényességi felhívása
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: dr. Ludas Gabriella jogi és bizottsági referens

13. napirendi pont:
EgyebekZÁRT ÜLÉS:

14. napirendi pont:
„Pedagoge des Jahres” – „Év Pedagógusa Szekszárd” díj adományozása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: dr. Ludas Gabriella jogi és bizottsági referens

15. napirendi pont:
Für das Ungarndeutschtum in Szekszárd, Klézli János nívódíj adományozása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök


Szekszárd, 2016. május 19. 

 

Dr. Józan-Jilling Mihály s.k.
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke