Iktatószám: IV. 136-10/2015.

MEGHÍVÓ

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. november 17-én (kedden) 15 órakor
tartandó rendes ülésére

 


Az ülés helye: Ifjúsági Cserkészház (Szekszárd, Hrabovszki u. 10.)1. napirendi pont:
Az elmúlt időszak eseményei
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

2. napirendi pont:
A német nemzetiségi kultúra helyzete városunkban
(írásbeli előterjesztés) 
(Alisca Brass Band)  (Ifjúsági Fúvószenekar)  (Mondschein Kórus)   (Német Színház)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Meghívottak: Frank Ildikó igazgató
        Mikola Éva elnök
        Baumann Péter elnök
        Kovács Zsolt elnök

3. napirendi pont:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi munkaterve
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: dr. Nagy Tímea jogász

4. napirendi pont:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Tamás Lázárné költségvetési ügyintéző
               Papné Dévai Éva gazdasági vezető

5. napirendi pont:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciója
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Tamás Lázárné költségvetési ügyintéző
               Papné Dévai Éva gazdasági vezető

6. napirendi pont:
A Wunderland Óvoda 2015. évi statisztikai jelentése
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Simon Attiláné intézményvezető

7. napirendi pont:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület kérelme
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Häfner Adél

8. napirendi pont:
Német Nemzetiségi Gyermek/Ifjúsági és Felnőtt Programok 2016.
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Häfner Adél
    Scherer-Csabai Gyöngyi    
    Patkós Istvánné gazdasági vezető

9. napirendi pont:
Egyebek


ZÁRT ÜLÉS:

10. napirendi pont:
„Schüler des Jahres-2015” kitüntetés adományozása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Töttős Gábor elnökSzekszárd, 2015. november 12.
Dr. Józan-Jilling Mihály s.k.
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke